Om Oss

Om oss er lokala leverantor

Om oss

Er lokala leverantör

De flesta stora företag sköter numera sina verksamheter med miljön i åtanke. Arbetet anpassas efter natur och miljö, och man gör sitt bästa för att minimera utsläpp och annan miljöpåverkan. Företagens medarbetare arbetar hårt med att alltid integrera miljön i diverse arbetsuppgifter, och det fungerar, visst gör det. 

Miljöfabrikens verksamhet är utformad för miljön, finns till på grund av miljön och samspelar tillsammans med miljön på ett helt unikt vis. Hos oss kan byggföretagen lämna in sina schakt- och betongmassor, asfalt och så vidare, varpå de senare sorteras och omvandlas till nya byggmaterial. Så lite som möjligt går till spillo, och när vi slipper en nyproduktion av dessa material så kommer vi också undan den miljöpåverkan som det medför. Självklart har även vår verksamhet en del miljöpåverkan. 

Varför Miljöfabriken

Eftersom dagens arbeten utförs med hjälp av teknik och maskiner, så är en viss miljöpåverkan inget man kan komma ifrån. Därför ser vi till att den maskinpark vi använder håller en hög kvalitet, rent miljömässigt. Dessutom jobbar vi alltid med miljökontroller i vår verksamhet. I dagens samhälle måste vi tänka på miljön. 

Utvecklingen går framåt på alla plan, och om vi även vill att våra barn och barnbarn skall kunna njuta av den planet som du och jag lever på, så är det viktigt att vi arbetar för det. Vi på Miljöfabriken gör vårt bästa för att dra vårt strå till stacken, och vi hoppas på att du gör det du också.

Vår anläggning i Oxie

Varmt välkomna ut till oss på Miljöfabriken. Gör oss sällskap i vårt miljöarbete.

Hållbar framtid

Miljöfabriken är en miljövänlig grus- och återvinningsterminal belägen i Oxie, på bekvämt avstånd från både Inre och Yttre Ringvägen. Vi tar emot uppbruten asfalt, betongrester och schaktmassor från byggarbetsplatser som vi sorterar och återvinner till nya byggprojekt. Miljöfabriken är helt enkelt kretsloppstänkande omsatt i praktisk handling.

Rådgivning

Det finns många lagar och regler kring återvinning och det kan ibland kännas som en riktig djungel. Till oss på Miljöfabriken kan du vända dig för råd i frågor gällande lagstiftning och regelverk, samt för hjälp med provtagning och utvärdering av föroreningar.

Transporter

Genom våra samarbeten med några av Skånes största transportörer kan vi hjälpa er med alla era transportbehov, stora som små. Oavsett om det gäller kranbil, lastväxlare eller bil och släp så räcker det med ett samtal till oss. Låt oss på Miljöfabriken hjälpa Er också.