Miljöfabriken

Välkommen till din lokala grus, jord och stenleverantör i Oxie & Trelleborg

Vad vi gör

Fullt sortiment

På Miljöfabriken kan du köpa grus, sand, stenmjöl, stenkross och singel. Vi säljer även olika typer av jord. Allt material som säljs genomgår en kvalitetskontroll innan leverans. Oavsett om ni bygger eller anlägger så har Miljöfabriken ett brett sortiment av material för att tillgodose era behov.

Om oss

Miljöfabriken

De flesta stora företag sköter numera sina verksamheter med miljön i åtanke. Arbetet anpassas efter natur och miljö, och man gör sitt bästa för att minimera utsläpp och annan miljöpåverkan. Företagens medarbetare arbetar hårt med att alltid integrera miljön i diverse arbetsuppgifter, och det fungerar, visst gör det det.

Miljöfabrikens verksamhet är utformad för miljön, finns till på grund av miljön och samspelar tillsammans med miljön på ett helt unikt vis. Hos oss kan byggföretagen lämna in sina schakt- och betongmassor, asfalt och så vidare, varpå de senare sorteras och omvandlas till nya byggmaterial. Så lite som möjligt går till spillo, och när vi slipper en nyproduktion av dessa material så kommer vi också undan den miljöpåverkan som det medför.

Hållbar framtid

Miljöfabriken är en miljövänlig grus- och återvinningsterminal belägen i Oxie, på bekvämt avstånd från både Inre och Yttre Ringvägen. Vi tar emot uppbruten asfalt, betongrester och schaktmassor från byggarbetsplatser som vi sorterar och återvinner till nya byggprojekt. Miljöfabriken är helt enkelt kretsloppstänkande omsatt i praktisk handling.

Transporter

Genom våra samarbeten med några av Skånes största transportörer kan vi hjälpa er med alla era transportbehov, stora som små. Oavsett om det gäller kranbil, lastväxlare eller bil och släp så räcker det med ett samtal till oss. Låt oss på Miljöfabriken hjälpa Er också.

Rådgivning

Det finns många lagar och regler kring återvinning och det kan ibland kännas som en riktig djungel. Till oss på Miljöfabriken kan du vända dig för råd i frågor gällande lagstiftning och regelverk, samt för hjälp med provtagning och utvärdering av föroreningar.

Se vad våra kunder
säger om oss

Kontakta oss

Huvudkontoret ligger i Oxie och vi har en filial i Trelleborg.

040-54 28 80

Oxie

Miljöfabrikens huvudkontor ligger beläget precis bredvid E65:ans avfart mot Oxie. Här hittar ni vårt fulla sortiment av material och jordar.

Trelleborg

Terminalen i Trelleborg har ett något smalare sortiment än anläggningen i Oxie. Vill ni veta om ett material finns i lager? Slå oss en signal.