040 - 54 28 80

Placeholder image

Provtagning

Som ett led i vårt ständigt ökande kvalitetsarbete kan vi nu även erbjuda hjälp av en utbildad miljöprovtagare. Vare sig det gäller provtagning av schaktmassor eller asfalt, så har vi utrustningen och erfarenheten att hjälpa Er, både med laboratorieprover och med instrument i fält.


Låt Miljöfabriken vara med i Ert projekt från början, så eliminerar Ni risken att materialen avsätts på fel plats och får dessutom tillgång till vår samlade kompetens gällande dokumentering och myndighetskontakt.


Begär offert