040 - 54 28 80

Placeholder image

Mitt i kretsloppet

De flesta stora företag sköter numera sina verksamheter med miljön i åtanke. Arbetet anpassas efter natur och miljö, och man gör sitt bästa för att minimera utsläpp och annan miljöpåverkan. Företagens medarbetare arbetar hårt med att alltid integrera miljön i diverse arbetsuppgifter, och det fungerar, visst gör det det.


Miljöfabrikens verksamhet är utformad för miljön, finns till på grund av miljön och samspelar tillsammans med miljön på ett helt unikt vis. Hos oss kan byggföretagen lämna in sina schakt- och betongmassor, asfalt och så vidare, varpå de senare sorteras och omvandlas till nya byggmaterial. Så lite som möjligt går till spillo, och när vi slipper en nyproduktion av dessa material så kommer vi också undan den miljöpåverkan som det medför.


Självklart har även vår verksamhet en del miljöpåverkan. Eftersom dagens arbeten utförs med hjälp av teknik och maskiner, så är en viss miljöpåverkan inget man kan komma ifrån. Därför ser vi till att den maskinpark vi använder håller en hög kvalitet, rent miljömässigt. Dessutom jobbar vi alltid med miljökontroller i vår verksamhet.


I dagens samhälle måste vi tänka på miljön. Utvecklingen går framåt på alla plan, och om vi även vill att våra barn och barnbarn skall kunna njuta av den planet som du och jag lever på, så är det viktigt att vi arbetar för det. Vi på Miljöfabriken gör vårt bästa för att dra vårt strå till stacken, och vi hoppas på att du gör det du också.


Varmt välkomna ut till oss på Miljöfabriken. Gör oss sällskap i vårt miljöarbete.